Het vermoorden van ‘het vrije woord’ door islamitische haatpredikanten met hulp van het ooit vrije westen

In Nederland werd ‘het vrije woord’ op 6 mei 2002 in Hilversum afgeslacht door Volkert van der Graaf op het moment dat hij Pim Fortuyn voor eeuwig het zwijgen oplegde. Nee de Nederlander leerde hier niets van evenals de Nederlander niets leerde van Theo van Gogh of leerde van alle Nederlandse vrouwen, meisjes en kinderen die werden verkracht uit naam van de islam.

Alle mannen, vrouwen en kinderen die hier zijn vermoord uit naam van de islam, verkondigers van ‘ons vrije woord’ die het land zijn ontvlucht om elders te strijden tegen de islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, of iemand die openlijk de strijd aangaat met de islam en om die reden zijn eigen leven niet meer in vrijheid kan leven, inderdaad Geert Wilders doen dit kennelijk nutteloos. De Nederlander wil niets horen over de waarheid achter de islam, de Nederlander wil dit niet zien en er niet(s) van leren. De Nederland wil zelfs niet hebben dat andere kwaad spreken over de islam. Oké niet alle Nederlanders maar nog steeds angstwekkend veel Nederlanders.

Bovenstaande stukje tekst is waarschijnlijk al ruim voldoende om mij, de schrijver van deze inleiding, in een niet eens zo verre toekomst strafbaar te stellen wegens ‘godslastering’ tegen de islam aangezien ik de waarheid schreef in deze inleiding en de islam als oorzaak van bovenstaande ellende aanwees, iets dat in een Nederland, in een Europa of Verenigde Staten niet meer kan na het vermoorden van ‘het vrije woord’.

Met groet Bolo

Bron onderstaande artikel:

Killing Free Speech

Artikel van Judith Bergman voor  Gatestone Institute vertaling Bolo

De Organisatie voorislamitische Samenwerking (OIC) probeert, niet voor het eerst, de vrijheid van meningsuiting te beteugelen – nog maar eens [1].

In juni vond het eerste ” eerste islamitisch-Europese forum voor het onderzoeken van samenwerkingsvormen om haatdragende taal in de media te beteugelen “, geïnitieerd door de OIC, ironisch genoeg maar helaas plaats in de Press Club Brussels Europe.

De directeur van de informatie-afdeling van de OIC, Maha Mustafa Aqeel, legde uit dat het forum deel uitmaakt van de mediastrategie van de OIC [2] om “islamofobie” tegen te gaan:

“Onze strategie is gericht op interactie met de media, academici en experts over verschillende relevante onderwerpen, naast het contact maken met westerse regeringen om het bewustzijn te vergroten, de inspanningen van islamitische maatschappelijke organisaties in het Westen te ondersteunen en deze te betrekken bij het ontwikkelen van plannen en programma’s om islamofobie tegen te gaan. “

In tegenstelling tot bijna alle andere intergouvernementele organisaties, heeft de OIC zowel religieuze als politieke macht. Het omschrijft zichzelf als:

“… de op één na grootste intergouvernementele organisatie na de Verenigde Naties met een lidmaatschap van 57 staten verspreid over vier continenten De organisatie is de collectieve stem van de moslimwereld… die alle oorzaken dicht bij de harten van meer dan 1,5 miljard moslims van de wereld omvat. “

Volgens het Handvest van de OIC is een van de doelstellingen van de organisatie “het verspreiden, bevorderen en behouden van de islamitische leer en waarden gebaseerd op matiging en tolerantie, het bevorderen van de islamitische cultuur en het beschermen van het islamitisch erfgoed”, [3] evenals “beschermen en verdedig van het ware beeld van de islam, om smaad tegen de islam te bestrijden en de dialoog tussen beschavingen en religies aan te moedigen. ‘ [4]

Tijdens de 11e sessie van de islamitische topconferentie (sessie van de moslim Ummah in de 21e eeuw) in Dakar, Senegal (13-14 maart 2008), hebben de lidstaten van de OIC besloten om “onze belofte om harder te werken te hernieuwen om zeker te zijn dat het ware imago van de islam over de hele wereld beter wordt geprojecteerd… ” [5] en” een islamofobie probeert te bestrijden tegen ontwerpen om onze religie te verstoren ” [6] .

In 2008 heeft de OIC zijn eerste OIC Observatory Report over islamofobie gepubliceerd. Dit document somde een aantal interacties op die OIC-vertegenwoordigers hadden met een Westers publiek, waaronder de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en academici en anderen aan universiteiten zoals Georgetown en Oxford en verklaarde:

“Het punt dat in al deze interacties werd onderstreept, was dat islamofobie langzaamaan de weg bereikte van de denkwijze van de gewone mensen in westerse samenlevingen, een feit dat een negatieve en verwrongen waarneming van de islam heeft gecreëerd. Er werd benadrukt dat moslims en westerse samenlevingen het probleem zouden moeten aanpakken met een gevoel van betrokkenheid bij het beëindigen van islamofobie… Islamofobie vormt niet alleen een bedreiging voor moslims, maar ook voor de rest van de wereld.” [7]

Sinds dat eerste OIC Observatory Report over islamofobie opende de OIC zijn permanente waarnemingsmissie bij de EU (in 2013) en werkt ook samen met de OVSE en de Raad van Europa “om stereotypen en misverstanden te bestrijden en tolerantie te bevorderen.” [8] In december 2017 bereikten de OIC en de EU overeenstemming over de versterking van de bilaterale samenwerking, toen zij hun tweede bijeenkomst van hoge ambtenaren hielden op het hoofdkwartier van de OIC, waarin beide partijen het eens waren over “versterking van de bilaterale samenwerking door middel van concrete acties”.

De OIC was concreet in zijn eisen aan het Westen. In een verklaring afgelegd op de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, heeft de secretaris-generaal van de OIC Europa opgeroepen om “te vervolgen en te straffen voor rassendiscriminatie… door middel van passende wetgeving” en ook om “de bestaande wetgeving inzake discriminatie en discriminerende wetgeving te versterken”. evenals ‘ongelijke behandeling’ aangenomen door EU-raadsrichtlijnen ” [9].

Tegenwoordig vervolgen veel West-Europese overheden hun eigen burgers vanwege kritiek op de islam of moslims in bijvoorbeeld Zweden , Duitsland en het Verenigd Koninkrijk , hoewel het onduidelijk is, of en hoeveel van deze ontwikkeling direct kunnen worden toegeschreven aan de OIC.

In Zweden bijvoorbeeld zijn gepensioneerden vervolgd wegens het maken van kritische opmerkingen over de islam op Facebook. Een 71-jarige vrouw noemde de zogenaamde niet-begeleide minderjarigen “baard kinderen” en zei – niet specifiek ( hier en hier en hier ) dat sommigen “bezig zijn met verkrachting en sloop van hun [asiel] huizen”. In februari 2018 veroordeelde een Zweedse rechtbank haar tot een boete wegens “aanzetten tot haat tegen een etnische groep”.

Schreef “baardkinderen” op de Facebookpagina van de Zweden Democraten – veroordeeld tot boete

1In Duitsland werd een journalist, Michael Stürzenberger, een gevangenisstraf van zes maanden opgelegd voor het op zijn Facebook-pagina plaatsen van een historische foto van de Grand Mufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, de hand schuddend van een hoge Nazi-functionaris in Berlijn in 1941. De Aanklager beschuldigde Stürzenberger van “het aanzetten tot haat tegen de islam” en “het denigreren van de islam” door de foto te publiceren.

Vergelijking tussen nazisme en islam ‘Das ist streng verboten!’ resultaat 6 maanden de bak in!?!

Naast het cultiveren van contacten op hoog niveau met westerse actoren, streeft de OIC ook naar een alomvattende mediastrategie , die in december 2016 in Saoedi-Arabië is overeengekomen en zich richt op het Westen.

Deze OIC-mediastrategie claimt als een van zijn doelen:

“De interactie met mediakanalen en professionals vergroten, en tegelijkertijd accurate en feitelijke / afbeelding van de islam aanmoedigen. De nadruk moet liggen op het vermijden van enige link of associatie van de islam met terrorisme of het gebruik van islamofobe retoriek in de oorlog tegen terrorisme, zoals het labelen van criminele terroristen als ‘islamitische’ fascisten, ‘islamitische’ extremisten. ‘ [10]

Een deel van die strategie heeft al veel succes geboekt in de Westerse wereld, waar autoriteiten en media moslimterroristen niet als islamitisch willen bestempelen , maar ze routinematig beschrijven als ‘geestesziek ‘. Inderdaad de zogenaamde verwarde personen.

De OIC merkt ook op dat het zou willen vragen aan media-professionals en journalisten “om vrijwillige gedragscodes te ontwikkelen, uit te drukken en ten uitvoer te leggen om islamofobie tegen te gaan” [11] , terwijl ze tegelijkertijd westerse regeringen aansporen “bewustzijn te creëren tegen de gevaren van islamofobie door zich te richten op de verantwoordelijkheid van de media over de kwestie” [12]. De OIC stelt bovendien dat het buitenlandse journalisten zou willen trainen om “om te gaan met het fenomeen van haat en laster tegen de islamitische religie” [13] – zoals geïllustreerd door het recente Europees-islamitische forum, waar aanwezigen kennismaakten met de OIC’s ” Programma voor het opleiden van media-professionals over het corrigeren van stereotypen over de islam”.

Zoals eerder hier is aangegeven zijn Europese journalisten, ‘geholpen’ door de EU, al zeer bedreven in het censureren van zichzelf, wat betekent dat het werk van de OIC waarschijnlijk al meer dan de helft geklaard is als het gaat om Europa.

Ten slotte roept de OIC-mediastrategie op tot het bevorderen van een “netwerk van prominente westerse publieke figuren die inspanningen ondersteunen ter bestrijding van islamofobie in de politiek, journalistiek en het maatschappelijk middenveld”, evenals teams van wetenschappelijke wetenschappers en beroemdheden, die de gezichten van de campagne zullen zijn. [14]

Het IOC noemt onder meer het volgende als voorbeelden van massamediale campagnes die het wil lanceren als onderdeel van zijn mediastrategie [15] :

  • Televisie- en reclamecampagnes gericht op openbaar vervoer (bus en metro), beroemde kranten en tijdschriften voor elk land, twee keer per jaar “.
  • Het organiseren van drie talkshows per jaar op belangrijke tv-zenders in de VS en Europa over de islam met de deelname van geselecteerde leden uit islamitische landen.
  • 10 lezingen per jaar in elk land (universiteiten, vakbonden en voorgestelde belangrijke centra) “over de islamitische rol bij het bouwen van culturen en verbinding tussen religies”.
  • Bezoeken aan scholen en universiteiten door OIC “gespecialiseerde teams”.
  • Het hosten van 100 “westerse activisten” uit verschillende vakgebieden in geselecteerde moslimlanden, waar zij “kunnen communiceren met intellectuelen, politici, mediakunstenaars en religieuze geleerden”.
  • Een documentaire van een uur produceren “onderzoek naar de groei van islamofobie in het Westen en de impact ervan op moslims over de hele wereld en interreligieuze relaties” voor uitzending “op reguliere netwerken zoals BBC van Groot-Brittannië en Channel 4 of PBS van Amerika”.

De OIC wordt bij al deze inspanningen bijgestaan ​​door “prestigieuze PR-bedrijven zoals UNITAS Communications, gevestigd in Londen, VK en Golden Cap, gevestigd in Jeddah en het Koninkrijk Saoedi-Arabië” [16] .

De OIC belooft dat het ook een fonds zal oprichten ter ondersteuning van lokale anti-islamofobie-initiatieven en media zal monitoren en commentaar en nieuwsverhalen in belangrijke westerse publicaties zal plaatsen.

Het is belangrijk op te merken dat de OIC in de jaren 1998-2011 een agenda in de VN probeerde te bevorderen door “de smaad van religies” te verbieden , maar de OIC gaf het verbod op nadat ze zich realiseerde dat er onvoldoende ondersteuning was voor het voorstel. “We konden hen niet overtuigen”, zei Ekmeleddin Ihsanoglu, het Turkse hoofd van het IOC in die tijd. “De Europese landen stemmen niet met ons mee, de Verenigde Staten stemmen niet met ons mee.”

In plaats van het verbod op smaad voor godsdiensten na te streven, verlegde de OIC haar aandacht naar VN-resolutie 16/18 [17] waarin staten worden opgeroepen concrete maatregelen te nemen om discriminatie op basis van religie te verbieden, “godsdienstvrijheid en pluralisme bevorderen”, en “counter religieuze profilering die wordt opgevat als het invidious gebruik van religie als een criterium bij het uitvoeren van vragen, onderzoeken en andere opsporingsprocedures op het gebied van rechtshandhaving.”

Andrew C. McCarthy, een criticus van Resolutie 16/18, stelt dat:

“De sharia verbiedt elke toespraak, al dan niet waar, die de islam in een ongunstig daglicht werpt, afwijkt van de gevestigde islamitische doctrine, de potentie heeft om tweedracht binnen de oemma te zaaien, of de moslims ertoe aanzet de islam te verwerpen of zich tot andere religies te bekeren. niet alleen om belachelijke spot te verbieden, iets wat trouwens verstandige mensen zich realiseren dat de overheid niet zou moeten doen (en, volgens onze grondwet, mag ze dat ook niet doen) zelfs als ze zelf weerzinwekkend zijn door belachelijke spot.Het doel is om alle kritische onderzoeken van islam de mond te snoeren… “[Nadruk in origineel]

De zeer ambitieuze plannen van de OIC om de vrijheid van meningsuiting af te schaffen, worden in het Westen ernstig onderbelicht. Reguliere westerse journalisten lijken het niet gevaarlijk te vinden dat hun vrijheid van meningsuiting wordt gecontroleerd door de OIC, terwijl westerse regeringen, verre van verzet wensen te bieden en er misschien mee in willen stemmen, om met alles mee te gaan.

Artikel van Judith Bergman voor  Gatestone Institute vertaling Bolo

Verklaringslijst refererend naar artikel

[1] Zie ook ‘Islamofobie’ van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking ‘tegen Vrijheid’ en ‘De OIC vs. Vrijheid van meningsuiting’

[2] Zie ook “De samenwerking tussen de OIC en de NGO’s bij de bestrijding van islamofobie” van de internationale conferentie over islamofobie, Istanbul 2007.

[3] OIC-handvest Artikel 1, punt 11

[4] Ibid., Artikel 1, punt 12

[5] 11 e zitting van de Islamitische topconferentie Dakar verklaring P4

[6] Ibid., P 4

[7] Eerste waarnemingsverslag van de OIC over islamofobie (mei 2007 tot mei 2008) p 24 (deel 4.5)

[8] Eerste waarnemingsverslag van de OIC over islamofobie (mei 2007 tot mei 2008) p 30. (punten 4.5.7 en 4.5.8)

[9] Ibid., P. 30 (Paragraaf 4.5.8)

[10] OIC-mediastrategie bij het bestrijden van islamofobie en de implementatiemechanismen daarvan , blz. 2 (sectie I (2))

[11] Ibid., P 4, Sectie III (1)

[12] Ibid., P 4, Sectie III (3)

[13] Ibid., P 5, Sectie III (7)

[14] Ibid., Pp 3-4, Sectie II (2) en (7)

[15] Ibid., Blz. 8-9, sectie 7

[16] Ibid., P 6

[17] Resolutie 16/18 over de bestrijding van intolerantie, negatieve stereotypering en stigmatisering van en discriminatie, aanzetting tot geweld en geweld jegens, personen op basis van godsdienst of overtuiging. De resolutie werd in 2011 aangenomen door de VN-Mensenrechtenraad met steun van zowel OIC-lidstaten als westerse landen, waaronder de Verenigde Staten.

Gedwongen Rechts

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s